Identificarea riscurilor și implementarea măsurilor adecvate de prevenire asigură locuri de muncă sigure și sănătoase

Obligativitatea evaluării riscurilor profesionale în țara noastră decurge din legislația actuală în domeniu, care a fost armonizată cu legislația Uniunii Europene privind securitatea și sănătatea în muncă.
Eliminarea totală a pericolelor respectiv a accidentelor și a bolilor profesionale din sistemul de muncă este în mod practic imposibilă.
În realitate există niveluri acceptabile de securitate a muncii, a căror punere in evidență necesită eforturi serioase de apreciere calitativă și evaluare cantitativă (probabilitate).
În principiu există două posibilități de evaluare a nivelurilor de securitate a muncii într-un sistem:

  • evaluare postaccident / boală profesională;

MatieresInflammables

  • evaluare preaccident / boală profesională.

Evaluarea postaccident este utilă din punct de vedere a statisticilor de accidente, care pot caracteriza organizația din punct de vedere cantitativ și calitativ prin indicele de frecvență și de gravitate. În anumite situații aceste informații sunt de mare ajutor pentru aprecierea calității unor locuri de muncă din punct de vedere a securității în vederea implementării îmbunătățirilor necesare.
Evaluarea preaccident ia în considerare posibilitatea de producere a accidentelor
într-un sistem, dar oferă soluții înainte de a se întâmpla accidentul.

Având în vedere importanța evaluării preaccident, au fost dezvoltate mai multe metode:

  • controale, verificări: la nivelul, locurilor de muncă secții, ateliere etc.;
  • metode directe (comparative);
  • metode indirecte (analitice): analiza riscurilor pe baza ergonomiei sistemelor sau fiabilității sistemelor.

În acest context se poate afirma că sarcina principală pentru activitatea de prevenire o reprezintă obținerea maximului de eficiență și de calitate a muncii în condițiile reducerii numărului de accidente către zero.
De aici rezultă că sunt două obiective majore ale prevenirii, care suscită interes în principal:

a) pe plan uman: reducerea numărului accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

b) pe plan financiar: reducerea costurilor legate de accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale. DangerElectrique

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat și cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinației dintre doi parametrii: probabilitatea de manifestare și gravitatea consecinței maxime posibile asupra organismului uman.
Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene și stă la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practică.