Motto: ȚELUL NOSTRU ZERO ACCIDENTE

zero accidente

Accidentele de muncă afectează nu numai angajații și familiile lor, ci au un efect negativ și asupra economiei și a societății în ansamblu.

Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii și alte reglementări în vigoare și angajatorii urmăresc realizarea aceluiași deziderat, eliminarea sau cel puțin reducerea incidentelor periculoase sau a riscului de accidentare.

Angajații – cel mai important capital al unui angajator

Orice intreprindere din domeniul producției sau a servicilor are ca și scop principal livrarea la termene de produse și servicii de o calitate superioară. Garanția pentru atingerea preventie 1acestui deziderat este competența angajaților.
Prin urmare cel mai important capital al unui intreprinzător sunt angajații.
Accidente de muncă, incidente sau boli profesionale pot provoca dereglări în derularea activității.
Prevenirea producerii accidentelor la locul de muncă presupune existența unui sistem de gestionare a securității, monitorizarea și evaluarea riscurilor.

Efecte negative – creșterea costurilorpreventie 2
- Dereglarea procesului normal de producție
- Costuri asociate concediului medical
- Întreruperi ale producției, în timp ce costurile se produc în continuare
- Întârzieri în livrarea de produse și servicii
- Efectuarea de ore suplimentare cu mai puțini angajați pentru respectarea termenelor de livrare
- Recrutarea și formarea de personal nou cu scăderea productivității pe perioada de instruire și acomodare
- Deteriorarea bunei reputații a intreprinderii