Punerea la dispoziție de personal specializat în securitatea și sănătatea în muncă.

Securitatea și sănătatea în muncă
- Punerea la dispoziție de personal specializat în securitatea și sănătatea în muncă în locațiile dvs. de producție sau șantiere de construcție
- Sprijinirea șefului de șantier în coordonarea operaților de construcție-montaj
- Servicii adaptate limbii proiectului (română, germană, engleză sau maghiară)
- Consultanță în toate domenile de prevenire a accidentelor
- Consultanță în alegerea echipamentelor de protecție 33
- Consultanță privind amenajarea căilor de evacuare
- Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesonală pentru fiecare loc de muncă în parte
- Elaborarea de documente în domeniul securității și sănătății în muncă
- Plan de prevenire și protecție
- Planul de urgență și evacuare în caz de pericol
- Instrucțiuni proprii de securitatea și sănătatea în muncă
- Instrucțiuni privind prevenirea și stingerea incendiilor
- Elaborarea procedurilor de lucru
- Tematica anuală și materiale de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă și PSI
- Acordarea primului ajutor
- Cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea rapoartelor privind accidentele
- Informarea și instruirea angajaților
- Inspecție periodică a locurilor de muncă